CO ZYSKUJESZ

Co Czyni Nasze Studia Unikatowymi

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

​Dyplom studiów podyplomowych IT Business Management AGH jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach międzynarodowego systemu transferu punktów ECTS.

Wydarzenia Towarzyszące

Wszystkim studentom zapewniamy miejsca na meetupach zogniskowanych wokół tematyki przywództwa oraz zarządzania talentami gromadzących:

  • liderów branży dużych organizacji oraz startup’ów
  • managerów, ekspertów i praktyków biznesowych

prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, prelekcji oraz warsztatów. Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie facebook events.

 

Podstawowy program studiów wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przez ekspertów oraz liderów branży nowych technologii. Szczegóły i opisy wykładów gościnnych publikować będziemy na bieżąco w dedykowanej sekcji naszego bloga.

Wiedza i Umiejętności

Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu strategicznego zarządzania organizacją IT, nowoczesnej ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, budowania i zarządzania zespołami, zarządzania talentami w organizacji IT, nowoczesnego zwinnego zarządzania projektami, budowania kultury organizacyjnej w firmach z branży IT.

Potrafi sprawnie poruszać się w obszarze metodyk zarządzania projektem, zespołem i organizacją o strukturze korporacyjnej oraz typu start up w branży IT.

Kończący studia mają solidną bazę do tego, aby rozumieć, czym jest strategiczne zarządzanie i planowanie, jakie są metody i narzędzia efektywnego zarządzania talentami w organizacji IT, jak kreować i wdrażać kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu.

Rozwój Zawodowy

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

  • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu IT
  • Technical Team Leader
  • IT Manager / Kierownik IT / Dyrektor IT
  • Software Engineering Manager / Software Development Manager
  • Managing Director
  • IT/engineering Resource Manager
  • Development Manager
  • Właściciel lub osoba zarządzającej start up’em lub małą firmą IT

Relacje i Networking

IT Business Management AGH

wh@agh.edu.pl

+48 12 617 4250

Gramatyka 8a

30-071 Kraków