CO ZYSKUJESZ

Co Czyni Nasze Studia Unikatowymi

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

​Dyplom studiów podyplomowych IT Business Management AGH jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach międzynarodowego systemu transferu punktów ECTS.

Wydarzenia Towarzyszące

Wszystkim studentom zapewniamy miejsca na meetup’ach TMiT Association zogniskowanych wokół tematyki przywództwa oraz zarządzania talentami gromadzacych:

 • liderów branży dużych organizacji oraz startup’ów
 • managerów, ekspertów i praktyków biznesowych

prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, wykładów w formule TED talks oraz warsztatów. Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie facebook events.

 

Podstawowy program studiów wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przezinfluencerów oraz liderów branży nowych technologii. Szczegóły i opisy wykładów gościnnych publikować będziemy na bieżąco w dedykowanej sekcji naszego bloga.

Wiedza i Umiejętności

Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu strategicznego zarządzania organizacją IT, nowoczesnej ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, budowania i zarządzania zespołami, zarządzania talentami w organizacji IT, nowoczesnego zwinnego zarządzania projektami, budowania kultury organizacyjnej w firmach z branży IT.

Potrafi sprawnie poruszać się w obszarze metodyk zarządzania projektem, zespołem i organizacją o strukturze korporacyjnej oraz typu start up w branży IT.

Kończący studia mają solidną bazę do tego, aby rozumieć, czym jest strategiczne zarządzanie i planowanie, jakie są metody i narzędzia efektywnego zarządzania talentami w organizacji IT, jak kreować i wdrażać kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu.

Rozwój Zawodowy

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu IT
 • Technical Team Leader
 • IT Manager / Kierownik IT / Dyrektor IT
 • Software Engineering Manager / Software Development Manager
 • Managing Director
 • IT/engineering Resource Manager
 • Development Manager
 • Właściciel lub osoba zarządzającej start up’em lub małą firmą IT

Relacje i Networking

Jedna z Trzech Ścieżek Certyfikacyjnych do Wyboru

Management 3.0

Zwinne podejście do całościowego zarządzania firmą i zespołem opracowane przez Jurgena Appelo. Dwudniowy warsztat przygotowujący do zarządzania samozarządzającymi się zespołami w modelu rozproszonym. Zajęcia prowadzone z naciskiem na odpowiednie motywowanie i rozwijanie pracowników, budowanie zespołów i aplikowanie metodologii zwinnych w codziennej pracy – przygotowuje studenta do zarządzania zespołami Agile.

Warsztat 2-dniowy

Badania dowodzą, że 70 % pracowników wyżej ceni sobie pozafinansowe czynniki motywujące niż pieniężne. Dla 90% ciekawe środowisko pracy, praca w formie gier i zabaw, współpraca z otwartymi ludźmi i możliwość do wyrażania siebie przez swoje projekty to główne czynniki angażujące w pracy.

Standardowe podejście (Management 1.0 i 2.0) przestaje działać w XXI wieku – jak w takim razie dopasować swoje podejście do zmieniających się czasów? Agile czyli zwinność to termin który z sektora IT przenika do wielu innych dziedzin biznesu. Polega on na dopasowaniu modelu biznesowego, struktury i kultury organizacyjnej oraz sposobu zarządzania pracownikami do potrzeb rynku i klientów.

W trakcie warsztatu znajdziemy odpowiedź na pytania:

  • Czym jest zwinne zarządzanie?
  • Samoorganizacja – w jaki sposób zaprosić pracowników do współzarządzania zespołem i przedsiębiorstwem?
  • Jak zwiększone zaufanie i transparentność wpływa na efektywność organizacji?
  • Jak zwiększyć produktywność zespołu? Jak usprawnić pracę zespołową? Jaka jest rola menedżera w zwinnym zespole?
  • Delegowanie i rozliczenie z zadań – jak uniknąć chaosu i braku rezultatów
  • Zaangażowanie i motywacja – co możemy zrobić by je zwiększyć?
  • Pracownicy – jak zwiększyć ich kompetencje, inspirować i zwiększać ich kreatywność?
  • Zarządzanie zmianą – Jak wdrażać i komunikować zmiany organizacyjne? Jak przygotować zespół do pracy w zmiennym środowisku.

  W każdym module oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej, omawiamy przykłady wdrożeń danych koncepcji w organizacjach (zarówno pozytywne jak i negatywne) i eksperymentujemy z narzędziami.

  WIIFM – What’s in it for me – Co z tego będę miał:

  Po zakończeniu zajęć, poza ogromną dawką pozytywnej energii i zapału do pracy otrzymasz:

  • Materiały, ćwiczenia i gry gotowe do wdrożenia w firmie i zespole.
  • Dostęp do sieci ekspertów M3.0 jak i nowe znajomości zawarte podczas warsztatów
  • Certyfikat uczestnictwa wydany przez Happy Melly
  • Darmową kopię książki Jurgena Appelo – Jak zmieniać świat
  • Czasowy dostęp do kanału Slack – Happy Melly Community

  Warsztat uprawnia do otrzymania 16 punktów PDU przyznawanych przez PMI.

  Zwinność to nie metoda, to sposób myślenia!

  Szkolenie przeprowadzi Piotr Sarecki – praktyk zwinnego zarządzania

  Ponad 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu uzyskane w międzynarodowych korporacjach, ekspert w zakresie zarządzania projektami i zarządzania zmianą, product owner i konsultant ds. transformacji biznesowych.

  Wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej, trener Management 3.0 i Lean Kanban. Członek zarządu Talent Management in Tech, Absolwent Executive MBA na Oxford Brookes University.

  Kurs organizowany jest w partnerstwie z Trisar – oficjalnym i licencjonowanym partnerem Management 3.0

Lean Kanban

Warsztat certyfikujący Lean Kanban University. Podczas warsztatu, student zapoznaje się z podstawami metodologii Kanban, metodami wizualizacji przepływu danych i uczy się budować Tablicę Kanban. Słuchacz potrafi rozpoznać 4 Typy systemów, umieć zastosować je w praktyce i poprowadzić spotkanie Kanban. Słuchacz uzyskuje tytuł TKP (Team Kanban Practitioner).

Warsztat 2-dniowy

Kanban to:

 • sposób by ograniczyć ilość zadań które wykonujemy w danym momencie i zasygnalizować kiedy mamy wolne moce przerobowe by przyjąć nowe zadanie(tzw. System pull) i ograniczenie pracy w trakcie (WIP – Work in Progress)
 • metoda kontroli procesów, pomaga zredukować ilość niepotrzebnej pracy i zużytych zasobów.
 • optymalizacja procesów, zwiększenie produktywności, usuwanie blokad
 • zestaw wskaźników ustalanych z zespołami, dzięki czemu pozwalają na dokładniejsze badanie procesów i udoskonalanie.
 • jasne zasady i ciągłe ulepszanie procesów
 • zwiększona integracja zespołów i lepszy przepływ informacji

Dla pracowników sektora wiedzy, efekty pracy są często nienamacalne, poszczególne zadania ciężkie do uchwycenia jako całość – wizualizacja przepływu pracy za pomocą tablicy kanban jest wręcz niezbędna.

Tablica może pomóc zobrazować całość procesów, ich przepływ, cały system oraz pokazać różnorodne ryzyka biznesowe.  Kanban to kontrola nad całością pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie lub zespole. Tablica ewoluuje razem z zespołem – nie ma dwóch takich samych tablic kanban

Metoda ta jest skierowana do firm w których:

 • Zespoły często spóźniają się z dostarczeniem rozwiązania
 • Estymacje są często niedokładne
 • Zespoły są nadmiernie obciążone pracą, która spływa z wielu kanałów
 • Priorytety nie są jasne, odpowiedzialność nie jest zdefiniowana

Team Kanban Practitioner (TKP)

Celem głównym warsztatów jest usprawnienie pracy organizacji oraz ich pracowników poprzez wdrożenie  metodologii Lean Kanban.  Dzięki szkoleniu, realizacja działań pracowniczych – organizacyjnych ulegnie optymalizacji, a ich wydajność zostanie zwiększona.

Podczas warsztatów skupimy się na:

 • Pojęciach charakterystycznych dla metodologii Kanban (wizualizacja, przepływy, tablica)
 • Podstawowych mechanizmach działających podczas wdrażania Kanban
 • Różnicach między liniowym zarządzaniem projektem a zarządzaniem zwinnym
 • Pojęciu Statik
 • Rozpoznaniu modelu Kanban i jego właściwości
 • Zaplanujemy wdrożenie modelu w przedsiębiorstwie
 • Ocenimy limity przepływów i pracę cząstkową
 • Nauce efektywnej pracy w zespole projektowym

WIIFM – What’s in it for me – Co z tego będę miał:

 • zrozumienie metodyki i filozofii kanban wraz z praktyczną wiedzą jak wdrożyć kanban w przedsiębiorstwie
 • certyfikat ukończenia szkolenia wydawany przez Lean Kanban University
 • tytuł Team Kanban Practitioner
 • książkę Davida Andersona „Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business” (ebook w angielskiej wersji językowej)

Zacznij kończyć, przestań zaczynać  – praca nie jest skończona dopóki nie stanowi wartości dla klienta

Kurs powstaje we współpracy z Trisar.

Przy współpracy z Lean Kanban University, Trisar proponuje kursy wdrażające w świat zwinnego zarządzania opartego na wizualizacji przepływu.

 

PMP

Project Management Proffesional – warsztat przygotowujący do przystąpienia do certyfikacji PMP. Uczestnik zdobywa 35 PDU które są konieczne do przystąpienia do egzaminu. Zajęcia prowadzone rozłącznie, w bloku pierwszym następuje wprowadzenie słuchacza w metodykę PMP, po którym zlecona jest praca domowa (kurs online), blok drugi to repetytorium i konwersatorium które kończą się omówieniem egzaminu.

Warsztat 2-dniowy

Moduł 1

Zarządzanie projektami w organizacjach

 • Podstawowe pojęcia związane z zarządzania projektami w metodyce PMI
 • 10 obszarów wiedzy zarządzania projektami,
 • Procesy planowania projektu

Moduł 2 Zarządzanie zakresem, harmonogramem i kosztami

 • Proces definiowania wymagań projektu,
 • Budowanie struktury podziału pracy (WBS),
 • Diagramy sieciowe, wykres Gantt’a i kamieni milowych,
 • Zintegrowany proces zarządzania zmianami,

Moduł 3: Zarządzanie ryzykiem, jakością i dostawcami

 • Proces zarządzania ryzykiem projektowym,
 • Jakość a zarządzanie projektami,
 • Planowanie zakupów,
 • Zamknięcie kontraktu.

Praca domowa – Kurs online

Blok 4: Zarządzanie zespołem, komunikacją i interesariuszami

 • Planowanie komunikacji w projekcie,
 • Analiza potrzeb komunikacyjnych interesariuszy,
 • Podział ról w zespole projektowym,
 • Planowanie zarządzania interesariuszami,

Blok 5: Przygotowanie do egzaminu

 • Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®,
 • Specyfika pytań egzaminacyjnych PMP®,
 • Plan procesu przygotowania do egzaminu,
 • Proces zgłoszeniowy, egzamin i wyniki

IT Business Management AGH

wh@agh.edu.pl

+48 12 617 4250

Gramatyka 8a

30-071 Kraków