REKRUTACJA I KONTAKT

Rekrutacja

Organizator studiów:
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opiekunowie studiów:
Justyna Pawlak-Mihułka – pomysłodawca i opiekun merytoryczny
dr Tomasz Piróg – kierownik studiów

Rekrutacja: ruszyły zapisy na I-szą edycję!
(październik 2017 – czerwiec 2018)

W celu rekrutacji prosimy o:

1. Kontakt z Justyną Pawlak-Mihułka (tel: +48693416335, email: mihulka.justyna@gmail.com) lub z  Katarzyną Chromik-Myśliwiec (tel: 126174250, email: chromik@agh.edu.pl)

2. Wypełnienie i przesłanie poniższych dokumentów:

Podanie   Kwestionariusz

+ krótki życiorys zawodowy (CV)

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną (mihulka.justyna@gmail.com), tradycyjną lub osobiście na adres:

Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
(z dopiskiem: “IT Business Management – Katarzyna Chromik-Myśliwiec”, pok. 113).

3. Dokonanie opłaty: całość studiów: 8 500 zł (płatność możliwa w dwóch ratach, po 4 250 zł)

 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT
 • Termin zgłoszeń: do 20-go października 2017 (lub do wyczerpania miejsc)

Informacje

 • Czas trwania:  224 godziny, 2 semestry (od X 2017 r. do VI 2018 r.)
 • Maksymalna liczba miejsc: 20
 • Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.
 • Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). 
 • Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1
 • Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
  • Wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT.
  • Posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

  W przypadku niezapełnienia limitu miejsc pod koniec rekrutacji zostaną rozpatrzone wnioski osób, które nie spełniają powyższych kryteriów.

Tryb zgłoszeń: Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.

Zasady ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Kontakt

Informacje w sprawie programu studiów, kursów, zakresu tematycznego – opiekun merytoryczny:

Justyna Pawlak-Mihułka
​telefon: +48 693 416 335
email: mihulka.justyna@gmail.com

Informacje dla kandydatów i uczestników:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec
telefon: 12 617 42 50
email: chromik@agh.edu.pl

Obsługa finansowa – dyrektor administracyjny:

mgr inż. Zbigniew Lankosz
​email: lankosz@poczta.fm

Kierownik studiów:

dr Tomasz Piróg
​email: tpirog@agh.edu.pl

IT Business Management AGH

wh@agh.edu.pl

+48 12 617 4250

Gramatyka 8a

30-071 Kraków